Sipariş ve kargo yönetimi, müşterilerin vermiş olduğu siparişlerin etkin bir şekilde takip edilmesini sağlar. Sipariş teslim edilene kadar olan tüm süreçlerin işletme tarafından kontrol altında tutulmasına dolayısıyla herhangi bir aksaklık yaşanmasına imkan tanınmaz. Detaylı sipariş takibi, siparişlerin etkin yönetimini sağlar ve olası bir olumsuzluk durumunda sürece anında müdahale edilebilir.
Siparişlere yönelik tüm süreçlerin işletmelere iletimini sağlayan sipariş ve kargo yönetimi, siparişlerin kargo sürecinde zaman kaybını minimize eder ve böylece müşterinin de bu durumdan fazlasıyla memnun kalması sağlanır. Türkiye’nin herhangi bir noktasından verilecek sipariş anında ekrana düşer ve gerekli işlemlerin yürütülmesine başlanır. İşletmeler, sipariş ve kargo yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde, e-ticaret planlamasında daha hızlı atılımlar gerçekleştirir.

Sipariş Yönetimi Nasıl Gerçekleştirilir?


E-ticaret firmaları için son derece önemli görülen sipariş sürecinin hızlı ilerlemesi, pek çok firmanın yaygın şekilde arzu ettiği gelişmelerden biridir ve Ticarex firmamız bu konuda tüm işletmelere sipariş yönetimi konusunda bütüncül bir hizmet sunar. Böylelikle işletme, müşterilerden pratik şekilde sipariş alıp anında işleme geçer. Sipariş yönetimi için firmamız oldukça faal bir yazılım programı kullanır.
Farklı iş süreçlerini değişik firmalara yaptırmak yerine Ticarex firmamızı seçtiğiniz takdirde sipariş ve kargo yönetimi dahil tüm süreçlerde doğru bilgilendirme yapılarak adım adım ilerlenir. Ticarex tarafından kullanılan sipariş yönetim sistemi, işletmelerin siparişin teslimi ve sonrasındaki tüm işlemlerini otomatik şekilde idare etmesine olanak veren bir organizasyondur.

Etkili Sipariş Yönetimi Nasıl Gerçekleştirilir?


Ticarex firmamızca yürütülen tüm sipariş süreçleri ve kargo yönetimi etkili bir şekilde yürür ve en ufak bir aksaklığa imkan verilmez. Firmamız tarafından sunulan etkin sipariş yöntemi şu nitelikleri haizdir:
• Görünürlük
Firmamızın sağladığı sipariş yönetim sistematiği sayesinde sorunları anında görebilir ve sorunlara anında müdahil olabilirsiniz. Böylelikle müşterilerin aleyhine olabilecek durumların önüne anında geçilmiş olur.
• Uyum
Sipariş yönetim süreçleri, işletmenin prensipleri ve kuralları doğrultusunda; isteğinize uygun ve uyumlu bir şekilde yönetilir.
• Esneklik
Sipariş süreçlerinin optimal ve esnek bir şekilde gerçekleştirmesi için sistem etkin bir rol oynar.
• Envanter
Envanterin tek bir görünüme sahip olması, ürün sipariş ve satış süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlar. Böylelikle stok, eş zamanlı olarak takip edebilir ve istenildiği gibi izlenir. Firmamız tarafından söz konusu sistematiğin bütüncül bir şekilde sunulması planlanır.
• Teslimat ve Hizmet Planlaması
Envanterlerin anında siparişe çevrilmesi ve stokların etkin şekilde takibi, firmamız tarafından sunulan sistem sayesinde mümkündür.
• Müşteri Sadakati
E-ticaret hacmini arttırma konusunda en çok uygulanan metotlardan biri müşteri sadakatidir. Müşterinin birebir iletişim kurabildiği bir sistemin tercih edilmesi; teknolojinin hangi düzeyde sisteme adapte edilebildiğine bağlıdır. Son teknoloji kullanılarak kurduğumuz sistemimiz sayesinde, müşteriye etkin şekilde ulaşıp onun siteye daha da bağlı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.
• Sipariş Yönetim Entegrasyonu
Tüm sistematiğin birbiriyle uyumlu olması ve takip konusunun entegre olarak yürütülmesi yoluyla müşterilerden gelen tüm siparişleri kolaylıkla onaylarsınız. Sistemimizi kolay ve hızlı şekilde yönlendirebilir ve yönetebilirsiniz.

Kargo Yönetimi Nasıl Yapılır?


Kargo firmalarıyla kolayca entegre olan sistemimiz sayesinde tek ekrandan ürünlerinizin desi hesabını yapabilirsiniz. Aynı ekrandan kargo fişlerini oluşturup bu fişleri toplu bir şekilde yazdırabilirsiniz. Çeşitli kargo firmalarıyla yapmış olduğunuz avantajlı anlaşmaları, sistemimize tanımlatarak kargo sürecini sizin de takip etmenizi sağlar ve ürünün takip sürecini en iyi şekilde görebilmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Sistem sayesinde müşteriler de kargo süreci konusunda anında bilgilenirler.